Start centrale schriftelijke examens en staatsexamens: leerlingen en scholen veel succes gewenst!

Na de centraal schriftelijke praktische examens (cspe’s) en de digitale, flexibele examens in het vmbo basis- en kaderonderwijs, beginnen deze week de schriftelijke centrale examens en de staatsexamens. De VO-raad wenst alle leerlingen en scholen heel veel succes!