Subsidieregeling voor omscholing onderwijsondersteuners tot leraar in het voortgezet onderwijs

De subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar (SOOL) geldt vanaf nu niet alleen voor het primair onderwijs maar ook voor het voortgezet onderwijs. Onderwijsondersteunende personeelsleden in het voortgezet onderwijs kunnen via hun schoolbestuur subsidie aanvragen om een lerarenopleiding te volgen.