Bekostiging aangepast voor loon- en prijscompensatie

De wijzigingsregeling voor de loon- en prijsbijstelling is 14 juni gepubliceerd. De prijzen zijn verhoogd naar aanleiding van de kabinetsbijdrage voor loon- en prijsontwikkeling (voorjaarsnota).