Geld ontbreekt in reactie minister op beleidsonderzoek onderwijshuisvesting

Het bestaande systeem van onderwijshuisvesting moet op de schop. Dit staat in de reactie op het in april 2021 verschenen Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) onderwijshuisvesting die minister Slob deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Enig zicht op het vele extra geld dat hiervoor nodig is, staat niet in de brief. En ook het nieuwe coalitieakkoord zwijgt over het onderwerp. De VO-raad vindt dat het nieuwe kabinet snel en veel moet investeren in schoolgebouwen.