NRO: Vrij gebruik van smartphones, tablets en laptops leidt af

Vrij gebruik van smartphones, tablets en laptops tijdens de lessen heeft een negatief effect op leerprestaties. Waarschijnlijk is de aandacht die sociale media en berichtenverkeer opeisen daarvan de belangrijkste oorzaak. Om deze mogelijke afleidingen te verkleinen, is het raadzaam ICT in de lessen gestructureerd in te zetten. Dat wil zeggen dat leerlingen apps op de laptop of tablet alleen ter ondersteuning van het leerproces mogen of kunnen gebruiken. Dat blijkt uit het antwoord van NRO Kennisrotonde op vragen uit het veld, waaronder de VO-raad.