Nu online: webinar ‘De rol van de bestuurder bij de verbetering van het leesonderwijs’

Bij de verbetering van het leesonderwijs is een belangrijke rol weggelegd voor besturen en bestuurders. Tijdens een webinar op 11 april gaf Mirjam Snel (voorzitter Kennistafel Effectief Leesonderwijs) uitleg over de Kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen. Bestuurders Cristel Wieman (Stichting Klasse) en Dirk Speelman (VariO Onderwijsgroep) vertelden hoe zij binnen hun bestuur werken aan het leesonderwijs. Het webinar is terug te kijken.