Voorjaarsnota 2023: ook op onderwijs wordt bezuinigd

In de Voorjaarsnota wordt voor het eerst sinds jaren weer bezuinigd, ook het onderwijs levert in. Een deel van de reguliere loon- en prijsbijstelling en de extra loon- en prijsbijstelling die in de Najaarsnota werd gepresenteerd om de gevolgen van de hoge inflatie op te vangen wordt ingezet om rijksbreed te bezuinigen. De precieze gevolgen van met name het effect dat deze bezuinigingen hebben op de uiteindelijke loon- en prijsbijstelling zijn op dit moment nog lastig te becijferen.