Tweede aanvraagronde Experiment Onderwijszorgarrangementen

Door ingewikkelde hulpvragen kunnen leerlingen vastlopen of uitvallen. In 2023 is het Experiment Onderwijszorgarrangementen gestart. In dit experiment is meer ruimte voor maatwerk in het onderwijs. Een school kan bijvoorbeeld een andere locatie gebruiken. Ook kunnen bekostigingsvoorschriften, onderwijstijd of kerndoelen verschillen van wat wet- en regelgeving bepaalt. Het experiment duurt 5 jaar en maximaal 80 initiatieven kunnen deelnemen. De 1e aanvraagperiode is voorbij. Er is nog ruimte voor 41 aanvragen. Daarom start er een 2e aanvraagperiode.