Nieuwe handreiking Smartphonebeleid beschikbaar

Er is een nieuwe versie verschenen van de handreiking ‘Schoolbeleid voor smartphones’, die Kennisnet in 2019 in samenwerking met de VO-raad maakte. De herziene versie bevat nieuwe praktijkvoorbeelden, tips, inzichten uit de dagelijkse praktijk en actueel wetenschappelijk onderzoek. De publicatie kan scholen ondersteunen bij het maken van doordacht en afgewogen beleid.