Verlenging arbeidsmarkttoelage in 2023

De arbeidsmarkttoelage die in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) beschikbaar was voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 wordt in ongewijzigde vorm verlengd in ieder geval tot en met 31 december 2023. Voor de periode daarna worden nog nadere afspraken gemaakt.