Subsidieregeling doorstroom beroepsopleidingen

Er komt vanaf 1 juli 2023 een subsidieregeling ‘Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom’ om de onderlinge aansluiting van beroepsopleidingen te verbeteren. Het gaat dan om de overgangen van vo/vavo naar mbo en van mbo naar hbo. De subsidie moet onnodige uitval in mbo en hbo tegengaan.