Leerplusarrangement wordt Onderwijskansenregeling: budget verdrievoudigd en nieuwe indicator

Vanaf 2024 gaat de Onderwijskansenregeling voortgezet onderwijs van start, voorheen het Leerplusarrangement (LPA). De regeling van het ministerie van OCW is bedoeld om kansengelijkheid te bevorderen. Scholen met veel leerlingen met een risico op onbenut leerpotentieel krijgen middels de regeling extra bekostiging.