Groeifondsaanvragen voor onderwijs toegekend

Uit het Nationaal Groeifonds zijn – al dan niet onder aanvullende voorwaarden – middelen aan drie aanvragen toegekend die een financiële impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat blijkt uit het persbericht van het ministerie van OCW op 30 juni 2023. De VO-raad was bij alle drie de gehonoreerde aanvragen betrokken.