Onderwijsraad: Ongemakkelijke keuzes nodig in aanpak lerarentekort

De Onderwijsraad dringt in het vorige week uitgekomen advies ‘Schaarste schuurt’ aan op collectieve oplossingen voor het lerarentekort. Daarbij geeft de raad aan dat de tekorten op korte termijn niet zullen worden opgelost en onderzocht daarom de mogelijkheden om zo goed mogelijk onderwijs te bieden bij een aanhoudend tekort van leraren. De raad geeft aan dat dit vraagt om solidariteit en leiderschap van iedereen in en rond het onderwijs.