Vervolg subsidieregeling ondersteuning (hoog)begaafde leerlingen

Op 3 juli is het vervolg op de lopende subsidieregeling ondersteuning (hoog)begaafde leerlingen in de Staatscourant gepubliceerd. De samenwerkingsverbanden po en vo kunnen tot en met 30 september 2023 subsidie aanvragen om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in het po en vo te verbeteren en om een passend en dekkend aanbod voor deze leerlingen te ontwikkelen.