Startfoto ‘Onderwijs voor jongeren in de JeugdzorgPlus’ aangeboden

Een aantal regioregisseurs heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen bij de JeugdzorgPlus-voorzieningen (residentiële jeugdzorg) en de gevolgen hiervan voor betrokken scholen en samenwerkingsverbanden als het gaat om het verzorgen van onderwijs aan de jongeren in deze voorzieningen. Hun bevindingen zijn samengevat in een ‘Startfoto’, die op 16 december jl. is aangeboden aan het ministerie van OCW.