Edu-V aan de slag met de vier belangrijkste uitdagingen rond digitale gegevensuitwisseling

Binnen het programma Edu-V is de afgelopen maanden gewerkt aan het ontwikkelen van de basisafspraken en prioriteiten voor eenvoudige, betrouwbare en veilige digitale gegevensuitwisseling. De deelnemende sector- en brancheorganisaties in het po, vo en mbo hebben het afgelopen najaar in kaart gebracht wat de concrete uitdagingen zijn waar scholen mee worden geconfronteerd. Hier gaat Edu-V als eerste mee aan de slag.