Regeling werkdrukmiddelen 2023 gepubliceerd

Voor 2023 zijn de tarieven per leerling voor de bekostiging van werkdrukmiddelen bekend gemaakt. Anders dan in het eerste jaar (2022) waar één tarief per leerling van toepassing was, wordt voor het beroepsgericht onderwijs een hoger bedrag per leerling gehanteerd dan in het algemeen vormend onderwijs.