Voortgang ontwikkeling voorbeeldfuncties functiewaardering VO OOP

Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn sinds 2021 bezig met het maken van nieuwe voorbeeldfuncties voor onderwijsondersteunende functies in het voortgezet onderwijs. Momenteel worden de eerste functie-omschrijvingen getoetst in gesprekssessies met verschillende werknemers om wie het gaat. Denk daarbij onder meer aan conciërges, (technisch) onderwijsassistenten, administratief medewerkers, onderwijsondersteunende medewerkers en teamleiders.