Meer tijd, ruimte en afspraken nodig voor professionalisering | Terugblik monitor professionele ontwikkeling 2014-2022

Wist je al dat er jaarlijks een monitoringsonderzoek wordt uitgevoerd over de professionele ontwikkeling van schoolleiders? Tot vorig jaar onderzocht de VO-academie samen met SRVO op welke manier schoolleiders en bestuurders werken aan hun professionele ontwikkeling. Hierin werken ze samen met Oberon en het Kohnstamm Instituut.

Afgelopen januari 2023 verscheen na acht edities een terugblikkend rapport op de monitoringsonderzoeken die sinds 2014 zijn uitgevoerd. In dit artikel lees je alvast enkele belangrijke uitkomsten terug. Het rapport ‘Uitzoomen op professionele ontwikkeling schoolleiders vo’ zal tevens worden gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen (ORD) op 5 t/m 7 juli 2023 in Amsterdam.