MR-leden geven medezeggenschap op scholen voldoende

Meer dan 80% van de MR-leden vindt dat zijzelf en de MR in het algemeen voldoende of goed functioneren, met een 7,3 als gemiddeld cijfer. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse monitoring van Ouders & Onderwijs, Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), de Reformatorische Oudervereniging (ROV) en het LAKS naar de ervaringen, belangen, wensen en behoeften van MR-leden.