Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen aan te vragen

Met de subsidie Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen kunnen scholen de overgang van de basisschool naar de middelbare school voor leerlingen van laagopgeleide ouders verbeteren.