Ingediende moties Tweede Kamer over passend onderwijs

Er zijn tien moties ingediend tijdens het tweeminutendebat over passend onderwijs in de Tweede Kamer op dinsdag 11 april 2023. Dit was een vervolg op het debat over passend onderwijs een week daarvoor.