Cao-onderhandelingen in mei voortgezet

Na de uitwisseling van de inzetbrieven heeft de VO-raad in april een aantal keer met de bonden om tafel gezeten om te onderhandelen over een nieuwe cao. Het overleg verloopt constructief en inhoudelijk maar een akkoord is nog niet beeld. Met name de onderwerpen loon en onderwijstijd zijn lastig en vragen om meer tijd. De onderhandelingen worden in mei voortgezet.