Communicatie ouderbijdrage onvoldoende, dilemma voor veel scholen

Scholen in het voortgezet onderwijs communiceren niet duidelijk genoeg, of niet volledig, over de vrijwillige ouderbijdrage. Ruim driekwart van de schoolgidsen voldoet daarbij niet aan de wet. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in hun onderzoek naar 160 schoolgidsen. Ook de VO-raad benadrukt dat communicatie vaak beter moet. Tegelijkertijd zien we ook dat de kansenongelijkheid tussen scholen toeneemt doordat scholen met leerlingen uit minder welgestelde gezinnen moeten wedijveren met scholen met veel ouders die makkelijker financieel bij kunnen dragen. Dat stelt scholen met een minder welgestelde populatie voor dilemma’s.