Inspectie roept op tot meer regie en ambitie in aanpak basisvaardigheden

Scholen zouden meer regie moeten pakken op het verbeteren van de basisvaardigheden en het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. Dat is een van de belangrijkste boodschappen van de Inspectie voor het onderwijs bij de presentatie van de Staat van het Onderwijs 2023. In dit jaarlijkse rapport houdt de inspectie het onderwijs een spiegel voor met reflectie op wat goed gaat en wat beter kan. Naast de boodschap dat besturen te weinig sturen op concrete doelen voor bijvoorbeeld taal- en rekenen, vraagt de inspectie ook aandacht voor de kwaliteitszorg die bij een deel van de besturen onvoldoende is. In het rapport wordt ook het belang van structurele financiering in plaats van steeds meer subsidies benadrukt.