Smartphones; toestaan of niet? Helderheid dankzij een ethisch gesprek 

Moeten we smartphones op school toestaan, of niet? Het is een vraag die op veel scholen leeft. Zo ook op X11, een school voor media en vormgeving in Utrecht. Hoe kom je tot het antwoord op deze vraag? X11 organiseerde een sessie met het hele team aan de hand van het Ethiekkompas van Kennisnet: een praktische tool voor onderwijsteams met een ethische vraag rond digitalisering. De VO-raad en Kennisnet volgden de stappen die het team samen doorliep om tot een antwoord te komen.