VO-raad steunt acties bonden voor loonsverhoging

Op 25 mei voeren de onderwijsbonden actie. Ze willen daarmee het kabinet bewegen meer geld ter beschikking te stellen voor een gepaste loonsverhoging voor medewerkers in het voortgezet onderwijs. In de steden Amsterdam, Den Haag, Groningen, Maastricht en Zwolle bieden de bonden aan lokale en landelijke politici handtekeningen aan. Dit vindt plaats aan het einde van de middag, buiten schooltijd en zonder dat bijvoorbeeld de examens hierdoor worden verstoord. De VO-raad ondersteunt de actie en roept schoolbesturen op dit ook te doen. Deze steun betreft de oproep tot meer ruimte voor loonsverhogingen – daarmee gaan de bonden naar de politiek – en niet de andere inzetpunten uit de actiefolders van de bonden. Die liggen op de cao-onderhandelingstafel voor.