VO-raad kritisch op wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

De VO-raad is kritisch op een belangrijk deel van het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid. Dit voorstel, dat momenteel open staat voor consultatie, dient volgens de VO-raad op een aantal belangrijke punten te worden aangepast. Het huidige voorstel miskent fundamentele afspraken over arbeidsvoorwaardenvorming die wettelijk aan sociale partners is toebedeeld en ontkent dat gestelde streefcijfers in het voortgezet onderwijs al worden behaald. De VO-raad zal onder andere via de internetconsultatie zijn kritiekpunten op dit wetsvoorstel kenbaar maken. Via deze consultatie kunt u ook uw mening geven.