Bespreking eerste concept beroepsprofiel en accreditatie voor bestuurders

Op 1 juni a.s. bespreken de leden van de VO-raad op de ALV in Utrecht een eerste conceptversie van het beroepsprofiel bestuurders in het funderend onderwijs en een bijbehorend accreditatiesystematiek. Leden van de PO-raad doen dit tijdens hun ALV op 8 juni. Projectleider Carla Grootjen en kwartiermaker Paul Zevenbergen hebben samen met een ontwikkelgroep en wetenschappers de afgelopen maanden hard gewerkt aan deze concepten.