Regeling compensatie energielasten bekend gemaakt

Scholen die in 2023 meer dan 3,2% van hun totale lasten kwijt zijn aan energielasten kunnen een subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming. Het ministerie van OCW stelt een subsidieregeling open van 3 juli 2023 tot en met 15 september 2023 om scholen te helpen die onevenredig hard getroffen zijn door de hoge energielasten.