Groeifonds kent onder voorwaarden 275 miljoen euro toe aan innovatieprogramma onderwijshuisvesting

Het Nationaal Groeifonds heeft voorwaardelijk 275 miljoen euro toegekend aan het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting. Doel van het programma is om samen te leren hoe we kwalitatief betere schoolgebouwen sneller en kostenefficiënter kunnen renoveren en vernieuwen.