Handreiking verwerking van groot onderhoud verschenen

De voorschriften voor het verwerken van de kosten van het groot onderhoud in de jaarrekening veranderen per 1 januari 2024. De meeste schoolorganisaties moeten daardoor een keuze maken voor het verwerken van de kosten van groot onderhoud: activeren of het vormen van een voorziening. Als een schoolorganisatie kiest voor de voorziening, dan moet deze veelal op een andere wijze worden vastgesteld, dan schoolorganisaties tot nu toe altijd deden. Voor de ondersteuning bij de keuzes die gemaakt moet worden, hebben de PO-Raad en VO-raad een brochure gemaakt. De brochure is bedoeld als een handreiking bij de overgang naar de nieuwe situatie.