Vrijwillig aanbieden praktijkgerichte programma’s vmbo vanaf schooljaar 2024-2025

Scholen die dit willen, mogen vanaf het schooljaar 2024-2025 praktijkgerichte programma’s aanbieden als erkend examenvak in het vrije deel van de gemengde en de theoretische leerweg vmbo. Dit heeft minister Wiersma bekendgemaakt tijdens het tweeminutendebat in de Kamer van 13 december jl. over deze praktijkgerichte programma’s.