Arbeidsinspectie bezoekt scholen over werkdruk

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal dit jaar ongeveer 40 scholen in het voortgezet onderwijs inspecteren. Het doel van deze inspecties is om zicht te krijgen op wat werkgevers in het voortgezet onderwijs doen om de ervaren werkdruk van docenten structureel te verminderen.