VO-raad niet betrokken bij activiteiten Stichting PubliekPrivaat

De afgelopen tijd heeft de VO-raad van meerdere scholen de vraag ontvangen of er sprake is van een samenwerking met de stichting PubliekPrivaat. Deze stichting organiseert diverse (online) bijeenkomsten over verschillende thema’s, waaronder onderwijshuisvesting en verduurzaming.