Ontwikkeling kerndoelen ligt op schema

Minister Wiersma heeft op 23 februari een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een tussenbalans van de bijstelling van de kerndoelen basisvaardigheden voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast worden de contouren geschetst van een systeem voor periodiek onderhoud van het curriculum.